• Aktuellt,  Blogg

  Byte av lås på skjutbanan

  Hej, som vi tog upp på årsmötet 2020 så kommer vi att byta ut en del lås nu på banan, detta byte kommer att ske den 30/5-2021. Tyvärr så har vi inte råd att byta ut alla låsen så man behöver 2  nycklar (gamla och nya nyckeln) för att kunna använda banorna fullt ut. Vi kommer att byta ut låsen på: Klubbstugan, Trapplådan, Skeetkuren där elektroniken sitter, Skjutkuren på 80 meter och 50 metersbanan. Styrelsen har beslutat att respektive medlem får köpa sin nyckel för 500 kr av GJSK och det är då medlemmens egendom. Det här systemet är digitalt och det går därmed att spärra nycklar som tex försvinner…

 • Aktuellt

  Information

  På grund av COVID-19 så är årsmötet för 2021 inställt, tillsvidare. När det är dags kommer en kallelse att publiceras i GV-Nytt och på hemsidan. Håll er friska! Med vänlig hälsning: Styrelsen   Ps. hemsidan är fortfarande under omarbetning, ha tålamod med förändringarna. Ds.

 • Aktuellt

  Information om hemsidan

  Efter senaste automatiska uppdateringen, så fungerar inga menyer eller bildvisningar längre. Vi ser oss därför om efter något annat. Vi tar tillfället i akt och gör en förnyelse. Det kan understundom bli rörigt här. Håll ut, så länge! /Webb-admin.