FÖR LERDUVEBANOR

INSTRUKTIONER TILL UTNYTTJANDE AV LERDUVEBANOR SKEET & TRAPP

 

Banchefer: Tommy Jonsson       Tel. 0706349009

Sonny Eriksson        Tel. 0703297012

Martin Andersson   Tel. 0706515929

Säkerhetschef: Nicklas Karlsson Tel. 0703222674

Materialförvaltare se ovan.

Skjuttider: Dagligen 9:00-21:00

Tillåtna vapen: HAGELVAPEN.

Förstahjälpen finns i klubbstugan, Skjutkuren 80 meter och Skjutkuren 50 meter.

Närmaste telefon finns vid Nyängens Rasta Hus.

Tomhylsor och övrigt läggs i avsett kärl.

Efter avslutad träning och tävling ombesörjer sista man att belysning är släckt och att banan lämnas städad och felfri, om inte: kontakta banansvarig om eventuella fel.

JÄGARNAS RIKSFÖRBUND              GRUMS JAKTSKYTTEKLUBB

STYRELSEN                                            STYRELSEN

Grums 2019-04-06

Nicklas Karlsson ordf

JRF Grums avd                                                  Grums JSK

OBS RESPEKTERA SKJUTTIDERNA.