FÖR INSKJUTNINGSBANA

INSTRUKTIONER TILL UTNYTTJANDE AV INSKJUTNINGSBANA.

 

Banchefer: Tommy Jonsson       Tel. 0706349009

Sonny Eriksson        Tel. 0703297012

Martin Andersson   Tel. 0706515929

Säkerhetschef: Nicklas Karlsson Tel. 0703222674

Materialförvaltare se ovan.

Skjuttider: Dagligen 9:00-21:00

Tillåtna vapen: KULVAPEN.

Förstahjälpen finns i klubbstugan, Skjutkuren 80 meter och Skjutkuren 50 meter.

Närmaste telefon finns vid Nyängens Rasta Hus.

Tomhylsor och övrigt läggs i avsett kärl.

Efter avslutad träning och tävling ombesörjer sista man att belysning är släckt och att banan lämnas städad och felfri, om inte: kontakta banansvarig om eventuella fel.

JÄGARNAS RIKSFÖRBUND            GRUMS JAKTSKYTTEKLUBB

STYRELSEN                                           STYRELSEN

Grums 2019-04-06

Nicklas Karlsson ordf

JRF Grums avd                                                  Grums JSK

OBS RESPEKTERA SKJUTTIDERNA OCH PLACERA  SKJUTMÅL ENDAST PÅ BEFINTLIGT SKJUTMÅLSSTÄLL.

OBS!!

ATT PLACERA SKJUTMÅL MELLAN SKJUTMÅLSSTÄLLET OCH SKJUTKUREN ÄR FÖRBJUDET PGA RIKOSCETT RISKEN.

 

MVH.

STYRELSEN