FÖR 80-M VILTMÅLSBANA

INSTRUKTIONER TILL UTNYTTJANDE AV 80-METERS VILTMÅLSBANA.

Banchefer: Tommy Jonsson       Tel. 0706349009

Sonny Eriksson        Tel. 0703297012

Martin Andersson   Tel. 0706515929

Säkerhetschef: Nicklas Karlsson Tel. 0703222674

Materialförvaltare se ovan.

Skjuttider: Dagligen 9:00-21:00

Tillåtna vapen: KULVAPEN EJ HELAUTOMAT.

Förstahjälpen finns i klubbstugan, Skjutkuren 80 meter och Skjutkuren 50 meter.

Närmaste telefon finns vid Nyängens Rasta Hus.

Tomhylsor och övrigt läggs i avsett kärl.

Efter avslutad träning och tävling ombesörjer sista man att belysning är släckt och att banan lämnas städad och felfri, om inte: kontakta banansvarig om eventuella fel.

JÄGARNAS RIKSFÖRBUND                                GRUMS JAKTSKYTTEKLUBB

STYRELSEN                                                                            STYRELSEN

Grums 2019-04-06

Nicklas Karlsson ordf

JRF Grums avd                                                                         Grums JSK

OBS! RESPEKTERA SKJUTTIDERNA.