Bli medlem

Vad kostar det?

Medlemsavgiften per kalenderår är 200 kr.
PlusGiro: 565954-5

I samband med betalning av medlemsavgiften, är vi glada om du via mejl meddelar oss ditt telefonnummer, dina person- och adressuppgifter.
Du kan också ringa oss.

Tele: 054 – 542236

Epost